Kommende begivenhederPraktiske spørgsmål om uddannelsen

Hvordan er uddannelsen bygget op?

Handelsuddannelsen med specialet Vvs består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløbet er ens for alle handelsuddannelser og varer 20 eller 40 uger.

På hovedforløbet vælger du specialet salg og brancheretningen Vvs.

Hovedforløbet varer 3 år og består af praktikforløb, hvor du er elev i en virksomhed, afløst af korte skoleophold på Mommark Handelskostskole på Als.

Den fysiske undervisning suppleres med onlineundervisning mellem skoleopholdene.

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve og et fagprøvebevis.

Hvilke fag indgår i uddannelsen?

Du bliver undervist i fagene:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik
 • Vare- og produktkendskab inden for Vvs-branchen

Du kan også vælge mellem en lang række spændende valgfag, f.eks.:

 • Administrative arbejdsprocesser i handelsvirksomheden
 • Grundlæggende e-handel
 • Indkøb
 • Indkøbsmetode
 • Innovative arbejdsprocesser og projekter
 • International handel
 • Internationale markedsvalg
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Kulturforståelse og forhandlingskommunikation
 • Logistik
 • Logistikmetode
 • Præsentation og formidling
 • Relationsmarkedsføring
 • Supplerende vare- eller produktkendskab værktøj
 • Supply Chain Management
 • Teamwork og arbejdsplanlægning
 • Trade Marketing
Hvad skal jeg kunne?

Handelsuddannelsen med specialet Vvs er en intensiv og krævende uddannelse. Du skal være god til boglige fag, have sans for tal og interesse for handel og salg.

Hvilke adgangskrav og overgangskrav er der til uddannelsen?

Adgangskrav til handelsuddannelsens grundforløb
Du skal som minimum have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende med et gennemsnit på 2,0 i dansk og matematik.

Har du gennemført hhx, kan du springe grundforløbet over, hvis du i øvrigt opfylder overgangskravene.

Har du en anden gymnasial uddannelse, skal du gennemføre et grundforløb på 5 uger.

Læs mere om optagelse på handelsuddannelsens grundforløb i Uddannelsesguiden HER


Overgangskrav til hovedforløbet med specialet Vvs

Du skal have opnået et gennemsnit på 2,0 i følgende fag:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau

Du skal desuden have en uddannelsesaftale med et godkendt praktiksted.

Hvordan søger jeg om optagelse på hovedforløbet?

Elevstillingerne bliver slået op to gange om året hos Vvs-grossisterne. Du finder de forskellige grossister her.

Hvor ligger uddannelsesstedet?

Handelsuddannelsens hovedforløb med brancheretningen Vvs udbydes af Business College Syd.

Skoleforløbene foregår på Mommark Handelskostskole på Als, hvor du som elev har gratis kost og logi under alle hovedforløbets skoleperioder.

Læs mere om Mommark her

Hvordan finder jeg en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads hos en af branchens godkendte praktikvirksomheder.

Du kan finde jobopslag fra praktiksteder, der søger elever, på BC Syds facebookside: ”Praktikpladser BCSyd” eller på www.praktikpladsen.dk

Business College Syd kan vejlede dig om ansøgning til praktikstedet med mere. Læs mere her

Hvis det ikke lykkes dig at finde en praktikplads, kan du gennemføre uddannelsen i skolepraktik.

Læs mere om BC Syds skolepraktik her

Kan jeg tage uddannelsen som EUX?

Ja, det kan du. Business College Syd udbyder EUX Business, hvor du afslutter grundforløbet med en gymnasial eksamen, som du kan bruge til at læse videre.

Læs mere om EUX på BC Syd her

Hvad koster Vvs-handelsuddannelsen?

Handelsuddannelsen med specialet Vvs er en anerkendt erhvervsuddannelse. Det betyder, at den er gratis for dig som elev.

Kost og logi på skolehjemmet Mommark er gratis under dine skoleophold.

Du kan desuden søge om transportgodtgørelse af dine rejseomkostninger til og fra Mommark.

Får jeg elevløn under uddannelsen?

Du får elevløn både under skoleopholdene og i dine praktikperioder. Lønnen ligger typisk mellem 9.500 og 12.500 kroner om måneden og stiger år for år.

Hvis din uddannelsesaftale ikke dækker grundforløbet, kan du søge om SU til dette.

Hvad kan jeg blive?

Som handelsuddannet med speciale i salg inden for Vvs-branchen vil du typisk komme ud at arbejde med salg, indkøb eller logistik i en handelsvirksomhed, f.eks. hos en Vvs-grossist eller i et byggemarked.

Du kan blive handelsassistent, salgskonsulent, indkøber med ansvar for dit eget varesortiment eller call center-medarbejder, hvor du rådgiver kunderne og afgiver tilbud på store anlægsarbejder.

Der er en tårnhøj beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede handelsassistenter med brancheretningen Vvs. Du kan derfor trygt regne med, at der er et godt job til dig efter endt uddannelse.

Kan jeg læse videre?

Med en handelsuddannelse i bagagen kan du søge optagelse på en lang række erhvervsakademiuddannelser og visse professionsbacheloruddannelser.

Der er også mulighed for voksen- og efteruddannelse på deltid, f.eks. inden for ledelse.

Se mere i Uddannelsesguiden

Hvor kan jeg få mere at vide?

Om uddannelsesstedet

Se Business College Syd

Om handelsuddannelsen

Se Uddannelsesguiden

Om erhvervsuddannelser

Se Uddannelsesnævnet

Om love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelsen om handelsuddannelsen med specialer. Nr. 421 af 15. april 2020.

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne. Nr. 692 af 26. maj 2020.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Nr. 1619 af 27. december 2019.