Brancheforum

Vi ønsker at skabe synlig værdi for alle medlemmer, og er derfor aktiv i en lang række samarbejder, alliancer, råd og udvalg.

Fra alle disse aktiviteter får vi adgang til en lang række informationer, som vi har samlet her i kombination med de materialer, vi selv udgiver.

Hvis du mangler noget, eller har kommentarer, er du velkommen til at sende os en mail her.

Fora

Intern statistik

Her finder du Branchehusets forskellige interne statistikker. De er som hovedregel tilgængelige for alle.

Intern statistik

Analyser & rapporter

Her finder du forskellige rapporter og analyser fra områderne: Stål, vvs, samfund og byggeri.

Analyser & rapporter

Antidumping & Safeguard

Her finder du relevante undersøgelser, domme og toldsatser, der vedrører byggeriet og især stål- og metalindustrien.

Antidumping & Safeguards


Produktgodkendelse

Alle medlemmer har mulighed for at definere statistikken, så den passer til den enkelte bruger.

Produktgodkendelse

Logistik

Love

Her finder du en samling af relevante love og regler, som er gældende for vores brancher.

Love

  

Udvalg & bestyrelser

Uddannelsesudvalg

Stamdataudvalg

Stamdataudvalget er et rådgivende udvalg af datakyndige folk, der kan være med til at forbedre og udvikle Branchekataloget, så det til en hver tid lever op til markedets behov for udveksling af produktstamdata mellem branchens aktører.


Stamdataudvalg

Udviklingsudvalg  

Branchekataloget


Legater


Øvrige


Seneste indlæg fra grupper du er en del af:

  • Der er ingen indlæg at vise. Prøv at log ind.